Bergmo omsorgssenter

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 64 976 65 592 66 180 66 180 66 180
Driftsinntekter -4 919
Driftsutgifter 69 895 65 592 66 180 66 180 66 180
Lønns- og prisvekst 616 452
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 12 22
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 584 341
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 20 12
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 108
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -31
Andre rammeendringer -34
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -34
Internt på fagområdet 170
Omfordeling ramme institusjonsdrift 170
Ny driftsramme 65 592 66 180 66 180 66 180 66 180
Vis undermeny