Glomstua omsorgssenter

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 109 858 111 124 120 499 123 319 123 175
Driftsinntekter -8 001
Driftsutgifter 117 859 111 124 120 499 123 319 123 175
Lønns- og prisvekst 1 066 734
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 21 39
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 1 025 594
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 20 12
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 165
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -76
Andre rammeendringer 200 8 919 2 820 -144
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -61
Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c 288 -144 -144
Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator) 8 892 2 964
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018 200 -200
Internt på fagområdet -278
Omfordeling ramme institusjonsdrift 10
Inntekt mat fra Råkhaugen bofellesskap til kjøkken Glomstua omsorgssenter -288
Ny driftsramme 111 124 120 499 123 319 123 175 123 175
Vis undermeny