Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Medisinsk utstyr i sykehjem 3194 1 000 1 000
Nye elbiler 3193 1 500 2 100 550 550
Sum investeringer 1 550 550

Medisinsk utstyr i sykehjem

Det medisinske utstyret som benyttes av leger på sykehjemmene er gammelt og ufullstendig. Det er ønskelig å anskaffe og fornye nødvendig utstyr for medisinsk undersøkelse og behandling. Det er ønskelig å standardisere utstyret på alle sykehjem så det også kan benyttes til digital overføring.

Nye elbiler

Det planlegges innkjøp av to nye elbiler årlig til bruk for ansatte i tjenesten. Dette tiltaket fører til reduserte driftsutgifter, og som igjen finansierer investeringen gjennom trekk i enhetens driftsramme. Det bevilges knappe 0,6 mill. kroner i 2019 og avsettes knappe 0,6 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny