Kirkebakken omsorgssenter

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 44 050 44 534 53 556 49 104 44 652
Driftsinntekter -3 942
Driftsutgifter 47 992 44 534 53 556 49 104 44 652
Lønns- og prisvekst 484 332
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 9 17
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 458 264
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 17 9
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 44
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -2
Andre rammeendringer 8 904 -4 452 -4 452
Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c 8 904 -4 452 -4 452
Internt på fagområdet -214
Omfordeling ramme institusjonsdrift -214
Ny driftsramme 44 534 53 556 49 104 44 652 44 652
Vis undermeny