Kleive og Skåla omsorgssenter

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 64 864 65 631 66 206 66 206 66 206
Driftsinntekter -3 369
Driftsutgifter 68 233 65 631 66 206 66 206 66 206
Lønns- og prisvekst 567 418
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 12 17
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 543 312
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 12 8
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 105
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -24
Andre rammeendringer 200 -33
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -33
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA 200
Internt på fagområdet 190
Omfordeling ramme institusjonsdrift 190
Ny driftsramme 65 631 66 206 66 206 66 206 66 206
Vis undermeny