Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Bergmo omsorgssenter – møbler 3705 720 360
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 2 570 3 070 500
Sum investeringer 860

Bergmo omsorgssenter – møbler

Møblene er over 20 år gamle og begynner å bli utslitte. Mye er trukket opp og reparert og andre kastet og erstattet med møbler arvet fra beboere. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Glomstua omsorgssenter – kjøkken

Kjøkkenet ved Glomstua leverer i dag mat til eget sykehjem, Råkhaugen sykehjem, dagsentrene ved de to sykehjemmene, bofellesskapene ved Gotfred Lies plass 1 og Råkhaugen samt til hjemmeboende. For å utnytte teknikken med kok-kjøl er det nødvendig at også Råkhaugen får regenereringsvogner. Fra 2019 skal kjøkkenet ved Glomstua også levere mat til Nobel, som utløser behov for regenereringsvogn, bakker og lokk.

Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019.

Vis undermeny