Investeringer i Molde Eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF
2019 2020 2021 2022
Investeringer
Totale investeringer 258 920 300 970 106 960 33 740
Finansiering
Bruk av lån 159 071 159 226 -10 937 2 992
Bruk av lån – forskuttering blir dekt av andre 8 853
Bruk av lån – utleieboliger 401 38 727 20 338 20 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 9 000 12 000 32 000 10 000
Momskompensasjon 40 045 49 617 11 159 748
Tilskudd investering 41 550 41 400 54 400
Sum finansiering 258 920 300 970 106 960 33 740
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Skole 10 470 6 800 4 900
Bergmo ungdomsskole – bytte hovedvarmerør NY 350 350
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 2087 500 3 700 300 3 400
Bergmo ungdomsskole – tilleggsisolering og taktekking NY 3 000 3 000
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 1 650 1 200
Bolsøya skole – utvikling skolegård NY 2 000 2 000
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll NY 420 420
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler NY 500 500
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon NY 2 800 2 800
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken 2104 700 700
Sellanrå skole – fase 3 2070 73 000 5 400
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele NY 400 400
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober NY 1 500 1 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget NY 200 200
Barnehage 45 800 79 300 400 400
Hatlelia barnehage 2776 50 000 40 000 1 000
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg NY 400 400
Kommunale barnehager – tilpasninger 2763 400 400 400 400
Lillekollen – ny barnehage 2780 500 83 000 5 000 77 500
St. Sunniva - utfasing oljekjel NY 400 400
Pleie og omsorg 19 600 55 600 2 800
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 600
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 3 000 2 700
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 000 500
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 3064 1 200 400
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak 3047 1 900 900
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel NY 5 500 5 500
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 1 650 500
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning NY 400 400
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3062 3 000 2 600
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 1 500 1 600 1 600
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging NY 70 000 10 000 60 000
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 2 800 800
Tilbakeslagssikring omsorgssenter NY 600 4 000 600 600 2 800
Tiltak funksjonshemmede 900 1 800
Enensenteret 3881 400 400
Oppgradering Røbekk 3055 600 1 100 500
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak NY 600 1 800 1 800
Brann- og redningstjenesten 10 000 10 000
Ny brannstasjon Hjelset 5551 20 000 10 000 10 000
Molde bydrift 3 500 500
Lager på Hjelset NY 4 000 3 500 500
Kulturtjenesten 113 960 75 300 7 500
Idrettens hus 5538 183 000 109 100 61 500 7 500
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 410 210
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg NY 200 200
Reknesbanen 5536 5 100 10 230 2 950
Træffhuset – garasje og lager 5548 2 000 500
Uteområde Molde idrettspark 5535 14 200 14 800 1 000 13 800
Andre bygg 4 190 4 670 3 260 3 340
Brannkonsept og utbedringer NY 1 500 1 500
Enøk – kommunale bygg 4250 1 030 1 060 1 090 1 110
Investeringsmidler akutte behov 1010 2 060 2 110 2 170 2 230
Nytt krisesenter 5519 67 000 1 100
Utleieboliger 50 500 54 000 88 100 30 000
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 30 000 30 000 30 000 30 000
Gotfred Lies plass 1 - totalrenovering NY 500 500
Hotel Nobel 8250 79 000 19 000 1 000
Reknes terrasse 8264 100 000 1 000 23 000 58 100
258 920 300 970 106 960 33 740
Vis undermeny