Investeringer i Molde Vann og Avløp KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Investeringer
Avløp 4008 58 850 40 000 20 000 20 000
Vannforsyning 4007 54 400 40 000 20 000 20 000
Slam 4009 350
Sum investeringer 113 600 80 000 40 000 40 000
Finansiering
Bruk av lån 113 600 80 000 40 000 40 000
Sum finansiering 113 600 80 000 40 000 40 000
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny