Investeringer i Molde kirkelige fellesråd

Totale investeringer i Molde kirkelige fellesråd og finansiering av disse i morselskap

Hele 1 000
Totale investeringer i Molde kirkelige fellesråd og finansiering av disse i morselskap
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Investeringer
Gravplassutvidelse Røbekk 5609 30 000 35 000 27 500 5 000
Totale investeringer 27 500 5 000
Finansiering
Bruk av lån (finansiering i morselskapet) 27 500 5 000
Sum finansiering 27 500 5 000
Balansering 0 0 0 0

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en reduksjon av investering for kirkelig fellesråd med 9,5 millioner kroner til utvidelse av gravplass Røbekk (fra 27,5 millioner kroner ned til 18,0 millioner kroner).

Vis undermeny