Investeringer i Moldebadet KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Investeringer
Teknisk anlegg 5535 3 000 300
Sum investeringer 300
Finansiering
Bruk av lån 240
Momskompensasjon 60
Tilskudd investering
Sum finansiering 300
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny