Investering

Kommentar til investeringen

Kommunestyret bevilget i sak 5/17 investeringer i tekniske anlegg i Moldebadet for 3,0 mill. kroner i 2017, som ble bevilget på nytt i budsjett 2018. Prosjektet er godt i gang men vil også ha noen utbetalinger i 2019. 0,3 mill. kroner videreføres til 2019.

Vis undermeny