Rammeoversikt kultur

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Kulturtjenesten 36 361 37 243 35 620 35 620 35 620
Kulturskolen 8 746 8 738 8 675 8 800 8 800
45 107 45 981 44 295 44 420 44 420