Bekkevoll ungdomsskole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 31 697 31 980 31 972 31 972 31 972
Driftsinntekter -4 849
Driftsutgifter 36 546 31 980 31 972 31 972 31 972
Lønns- og prisvekst 413 174
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 397 231
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 9
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 28
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -94
Internt på fagområdet -130 -182
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 -130 -182
Ny driftsramme 31 980 31 972 31 972 31 972 31 972
Vis undermeny