Bergmo ungdomsskole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 23 838 24 536 25 257 25 257 25 257
Driftsinntekter -2 039
Driftsutgifter 25 877 24 536 25 257 25 257 25 257
Lønns- og prisvekst 272 124
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 256 148
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 20
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -54
Internt på fagområdet 426 597
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 426 597
Ny driftsramme 24 536 25 257 25 257 25 257 25 257
Vis undermeny