Bolsøya skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 6 943 6 992 6 638 6 638 6 638
Driftsinntekter -97
Driftsutgifter 7 040 6 992 6 638 6 638 6 638
Lønns- og prisvekst 87 59
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 68 41
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 19 11
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 7
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter 0
Internt på fagområdet -38 -413
Ekstra ressursbehov høst 2018 150 -150
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 -188 -263
Ny driftsramme 6 992 6 638 6 638 6 638 6 638
Vis undermeny