Kleive oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 11 661 11 685 11 431 11 431 11 431
Driftsinntekter -1 434
Driftsutgifter 13 095 11 685 11 431 11 431 11 431
Lønns- og prisvekst 118 53
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 99 55
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 19 11
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 17
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -30
Andre rammeendringer 68 -81
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – barnehage 68 -68
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 – barnehage
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 – barnehage
Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling -13
Internt på fagområdet -162 -226
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 -162 -226
Ny driftsramme 11 685 11 431 11 431 11 431 11 431
Vis undermeny