Kvam skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 15 034 15 349 15 247 15 247 15 247
Driftsinntekter -695
Driftsutgifter 15 729 15 349 15 247 15 247 15 247
Lønns- og prisvekst 192 113
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 176 104
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 11
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -12
Internt på fagområdet 123 -215
Ekstra ressursbehov høst 2018 161 -161
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 -38 -54
Ny driftsramme 15 349 15 247 15 247 15 247 15 247
Vis undermeny