Kviltorp skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 35 860 35 898 35 631 35 631 35 631
Driftsinntekter -2 381
Driftsutgifter 38 241 35 898 35 631 35 631 35 631
Lønns- og prisvekst 385 219
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 369 217
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 24
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -32
Internt på fagområdet -347 -486
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 -347 -486
Ny driftsramme 35 898 35 631 35 631 35 631 35 631
Vis undermeny