Langmyra skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 36 383 36 863 37 158 37 158 37 158
Driftsinntekter -4 148
Driftsutgifter 40 531 36 863 37 158 37 158 37 158
Lønns- og prisvekst 415 204
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 399 231
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 21
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -58
Internt på fagområdet 65 91
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 65 91
Ny driftsramme 36 863 37 158 37 158 37 158 37 158
Vis undermeny