Nordbyen skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 21 648 21 870 21 975 21 975 21 975
Driftsinntekter -1 857
Driftsutgifter 23 505 21 870 21 975 21 975 21 975
Lønns- og prisvekst 241 132
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 223 129
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 18 11
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 14
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -22
Internt på fagområdet -19 -27
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 -19 -27
Ny driftsramme 21 870 21 975 21 975 21 975 21 975
Vis undermeny