Rammeoversikt skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Fellesområdet skole 12 996 16 665 11 170 9 832 9 832
Kvam skole 15 349 15 247 15 247 15 247 15 247
Sellanrå skole 27 315 27 501 27 501 27 501 27 501
Langmyra skole 36 863 37 158 37 158 37 158 37 158
Nordbyen skole 21 870 21 975 21 975 21 975 21 975
Kviltorp skole 35 898 35 631 35 631 35 631 35 631
Kleive oppvekstsenter 11 685 11 431 11 431 11 431 11 431
Bolsøya skole 6 992 6 638 6 638 6 638 6 638
Vågsetra barne- og ungdomsskole 23 864 24 569 24 569 24 569 24 569
Sekken oppvekstsenter 4 871 4 979 4 979 4 979 4 979
Bekkevoll ungdomsskole 31 980 31 972 31 972 31 972 31 972
Bergmo ungdomsskole 24 536 25 257 25 257 25 257 25 257
Skjevik barne- og ungdomsskole 19 353 18 785 18 785 18 785 18 785
Sum skolene inkludert fellesområdet 273 572 277 808 272 313 270 975 270 975
Molde voksenopplæringssenter 9 655 9 027 8 936 8 936 8 936
283 227 286 835 281 249 279 911 279 911
Vis undermeny