Sekken oppvekstsenter

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 4 762 4 871 4 979 4 979 4 979
Driftsinntekter -184
Driftsutgifter 4 946 4 871 4 979 4 979 4 979
Lønns- og prisvekst 55 33
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 38 21
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 17 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 6
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -4
Internt på fagområdet 54 75
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 54 75
Ny driftsramme 4 871 4 979 4 979 4 979 4 979
Vis undermeny