Sellanrå skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 26 967 27 315 27 501 27 501 27 501
Driftsinntekter -3 532
Driftsutgifter 30 499 27 315 27 501 27 501 27 501
Lønns- og prisvekst 312 136
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 296 173
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 32
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -79
Internt på fagområdet 36 50
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 36 50
Ny driftsramme 27 315 27 501 27 501 27 501 27 501
Vis undermeny