Skjevik barne- og ungdomsskole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 19 624 19 353 18 785 18 785 18 785
Driftsinntekter -624
Driftsutgifter 20 248 19 353 18 785 18 785 18 785
Lønns- og prisvekst 235 141
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 219 127
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 23
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -19
Internt på fagområdet -506 -709
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 -506 -709
Ny driftsramme 19 353 18 785 18 785 18 785 18 785
Vis undermeny