Vågsetra barne- og ungdomsskole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 23 195 23 864 24 569 24 569 24 569
Driftsinntekter -1 185
Driftsutgifter 24 380 23 864 24 569 24 569 24 569
Lønns- og prisvekst 300 188
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 284 168
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 16 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 27
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -17
Internt på fagområdet 369 517
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 369 517
Ny driftsramme 23 864 24 569 24 569 24 569 24 569
Vis undermeny