Rammeoversikt stabsavdelinger

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Rådmannen 14 545 15 862 6 911 3 911 3 911
Plan- og utviklingsavdelingen 24 368 25 428 30 548 30 548 30 548
Driftsavdelingen 10 541 11 328 11 408 11 408 11 408
Personal- og organisasjonsavdelingen 61 926 64 925 63 575 64 375 63 575
Økonomiavdelingen 18 960 18 338 18 688 18 688 18 688
130 340 135 881 131 130 128 930 128 130
Vis undermeny