Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Ny brannstasjon Hjelset 5551 20 000 10 000 10 000
Sum investeringer 10 000 10 000

Ny brannstasjon på Hjelset

I forbindelse med bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset, har kommunen forpliktet seg til å etablere en brannstasjon på Hjelset. Investeringsmidler på 20,0 mill. kroner er avsatt i gjeldende økonomiplan fordelt mellom 2019 og 2020. Det ble gitt planleggingsmidler til prosjektet i 2018 ved å omdisponere 0,5 mill. kroner avsatt til investeringsprosjektet “Nytt SNR- andre konsekvenser for Molde kommune”. Det er viktig at den nye brannstasjonen bygges slik at den også kan være i drift i store deler av byggeperioden for det nye sykehuset. Det bevilges 10,0 mill. kroner til prosjektet i 2019, og avsettes ytterligere 10,0 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny