Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Skanning av byggesaksarkiv 4330 3 500 2 770 570
Sum investeringer 570

Skanning av byggesaksarkiv

Skanningen av byggesaksarkivet pågår og blir ferdigstilt første halvår 2019. I revidert budsjett 2018 ble totalramme i prosjektet redusert fra 3,5 mill. kroner til 2,2 mill. kroner. På grunn av at tjenesten kjøpes fra Danmark må det også legges på mva. for innførsel av tjenester. Riktig totalramme i prosjektet blir med dette knappe 2,8 mill. kroner. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2019.

Enheten vil med dette prosjektet kunne effektivisere driften, og det er derfor lagt et rammetrekk på enheten i 2020.


Vis undermeny