Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Lager på Hjelset 5552 4 000 3 500 500
Sum investeringer 3 500 500

Lager på Hjelset

Dagens strøsandlager på Hjelset er omregulert til sentrumsformål som et ledd i utviklingen av Hjelset. Det bygges derfor nytt strøsandlager i sammenheng med ny brannstasjon på Hjelset. Det bevilges 3,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 0,5 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny