Rammeoversikt teknisk

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Brann- og redningstjenesten 22 395 22 213 21 989 21 989 21 989
Byggesak og geodata 1 104 725 256 256 256
Molde bydrift 15 914 14 934 14 512 14 512 14 512
39 413 37 872 36 757 36 757 36 757
Vis undermeny