Fremtidige investeringer under planlegging og vurdering

I investeringsbudsjettet er det flere prosjekter som ligger inne med planleggingsmidler. Totalkostnaden i prosjektet er ikke innarbeidet, da den er ukjent eller starter etter planperioden. Det er også flere større investeringsprosjekter som det ennå ikke er tatt stilling til eller avsatt planleggingsmidler til. Under er en liste over større prosjekter kommunen må ta stilling til i tiden som kommer, men som i varierende grad er hensyntatt i gjeldende økonomiplan. Prosjekter der noe planleggingsmidler ligger inne i økonomiplanen er merket med * .

 • bypakke – 5 pst. egenfinansiering
 • demografiendringer pleie og omsorg – økt antall omsorgsplasser
 • Enensenteret – renovering/nybygg *
 • fremtidig bruk av Røbekk
 • Gotfred Lies plass 1 – totalrenovering *
 • infrastruktur Bolsøya *
 • Kulturhuset – tekniske anlegg *
 • Lundavang
 • ny barnehage Molde øst
 • nye lokaler helsetjenesten
 • parkeringsløsning idrettsparken
 • Sellanrå skole – rehabilitering garderober i gymbygget
 • Skjevik barne- og ungdomsskole – rehabilitering gymbygget *
 • utbygging Kviltorp skole og/eller ny skole Årølia
 • utvikling brannstasjonstomta Bolsønes
 • utvikling og rehabilitering Kleive og Skåla omsorgssenter
 • Årølivegen ny kryssløsning E39
Vis undermeny