Investeringer det ikke er funnet rom for i perioden

Tabellen under er en oversikt over de investeringer som ikke har fått plass i investeringsbudsjettet. Dette er prosjekter som enten har ligget i gjeldende økonomiplan og/eller behov som er spilt inn fra enhetene og foretakene. Første kolonne viser brutto ramme, og andre kolonne viser buk av lån som belaster drift.

Hele 1 000
Brutto ramme Lån som belaster drift
Plan- og utviklingsavdelingen 359 500 83 600
Kjøp av Lundavang 255 000
Årølivegen øst 62 000 49 600
Gang- og sykkelveg Bolsøya 42 500 34 000
Personal- og organisasjonsavdelingen 500 400
Inventar renovering Storgata 31 500 400
Skole 38 310 30 648
IPad-prosjektet 4 440 3 552
Vågsetra skole – asfalt parkering for ansatte 500 400
Kvam skole – gymsal, port mot vest 200 160
Sellanrå skole – østfløy 10 000 8 000
Sellanrå skole – flytte brakkerigg 500 400
Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO–bygget til grupperom 270 216
Kviltorp skole – rehabilitering gymbygget 19 200 15 360
Sekken oppvekstsenter - varmepumpe og belysning 2 500 2 000
Vågsetra skole – snuplass 400 320
Kleive oppvekstsenter - ombygging i barnehagen 300 240
Barnehage 2 100 1 680
Kommunale barnehager – uteområder 2 000 1 600
St. Sunniva - utredning rehabilitering 100 80
Ressurstjenesten 1 600 1 280
Fannestrandvegen 5 – rehabilitering av fasade 1 600 1 280
Pleie og omsorg 4 390 3 512
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3 440 2 752
Skåla omsorgssenter – heving tak carport 350 280
Glomstua omsorgssenter – sentralisert driftstyring 300 240
Skåla omsorgssenter – adgangskontroll 300 240
Tiltak funksjonshemmede 500 400
Røbekk – riving anneks 500 400
Brann- og redningstjenesten 900 900
Bil forebyggende avdeling 900 900
Molde bydrift 750 600
Utbedring Fjellbruvegen 750 600
Kulturtjenesten 400 345
Robotgressklipper Molde Stadion 150 120
Fuglsethallen – garasjeport østside 250 225
Utleieboliger 49 500
Gotfred Lies plass 1 - totalrenovering 49 500
Andre bygg 22 600 18 080
Fiber bispegården (Molde Eiendom) 200 160
Brannkonsept og utbedringer 1 500 1 200
Sykepleierskolen - rehabilitering 20 000 16 000
FDV-system 900 720
Totalt 481 050 141 445
Vis undermeny