Oversikt lån som er eller vil bli selvfinansierende over tid

Tabellen under er en spesifisering av lån som er eller som vil bli selvfinansierende over tid. Nesten alt opptak av lån vil i utgangspunktet øke avdragene for kommunen. Noen av prosjektene i tabellen under vil være selvfinansierende fra første stund. Andre vil bli selvfinansierende på litt lengre sikt når kommunen for eksempel har fått solgt opparbeidede tomter.

Finansieringen kan skje på flere ulike måter:

  • Kjøp og opparbeidelse av tomter skal dekkes av tomtekjøpere.
  • Renter og avdrag startlån dekkes av lånetakere.
  • Investeringer knyttet til utleieboliger dekkes av husleieinntekter i Molde Eiendom KF.
  • Investeringer i Molde Vann og Avløp KF dekkes av abonnentene.
  • Investeringer der den enkelte enhet dekker kapitalkostnadene selv.
Hele 1 000

Lån som ikke belaster drift

Lån som ikke belaster drift
Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Molde kommune 185 996 98 400 78 000 113 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 15 000 5 000 -5 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 80 000 10 000 -10 000 20 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 11 000 6 000 1 000
Nye elbiler 550 550
Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning 2 700
Parkering - utredning parkering i sentrum BRM 300
Trafikksikring – Eikrem 390
Startlån – Husbanken 75 000 75 000 75 000 75 000
Feiing – nye biler 400 350
Feiing – påbygg 1 500 17 000 18 000
RIUA – diverse utstyr 200
Skanning av byggesaksarkiv 456
Molde Eiendom KF 9 254 38 727 20 338 20 000
Idrettens hus 8 008
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 21 000 18 000 18 000 20 000
Gotfred Lies plass 1 - totalrenovering 500
Hotel Nobel -22 000 800
Reknes terrasse 866 19 927 2 338
Nytt krisesenter 880
Molde Vann og Avløp KF 113 600 80 000 40 000 40 000
Avløp 58 850 40 000 20 000 20 000
Slam 350
Vannforsyning 54 400 40 000 20 000 20 000
Moldebadet KF 240
Teknisk anlegg 240
Lån som er selvfinansierende på sikt 309 090 217 127 138 338 173 000
Vis undermeny