Budsjett 2020
Økonomiplan 2020-2023

Formannskapets skisse

«Jeg er Romsdøl. Der blev jeg til, av det land og folkefærd er jeg særpreget; Mangfoldigheten i det og farven, farven; så der lever jeg med til min død”.

Bjørnstjerne Bjørnson