Budsjett 2020
Økonomiplan 2020-2023

Kommunestyrevedtak 19. desember 2019 F-sak 34/19 K-sak 42/19

«Jeg er Romsdøl. Der blev jeg til, av det land og folkefærd er jeg særpreget; Mangfoldigheten i det og farven, farven; så der lever jeg med til min død”.

Bjørnstjerne Bjørnson