Totale investeringer

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune og i kommunale foretak

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune og i kommunale foretak
2020 2021 2022 2023
Investeringer
Morselskap 298 500 215 084 303 734 181 329
Molde eiendom KF 458 783 375 160 244 640 110 000
Kirkelig fellesråd 5 000 16 000 14 500
Molde vann og avløp KF 134 400 80 000 80 000 80 000
Sum investeringer 896 683 670 244 644 374 385 829
Finansiering
Bruk av lån morselskap 129 095 73 887 117 317 39 033
Bruk av lån Husbanken – startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Bruk av lån Molde eiendom KF – formålsbygg 306 079 185 523 118 976 53 000
Bruk av lån Molde eiendom KF – utleieboliger 26 191 42 346 11 854 20 000
Bruk av lån kirkelig fellesråd (finansiering i morselskap) 5 000 16 000 14 500
Bruk av lån Molde vann og avløp KF 134 400 80 000 80 000 80 000
Bruk av ubundet investeringsfond morselskap 9 700 9 700 9 800 10 500
Inntekter fra salg av anleggsmiddel 39 270 47 350 90 000 50 000
Tilskudd investering morselskap 36 485 6 430 3 990 3 990
Tilskudd investering Molde eiendom KF 38 072 68 900 43 936 11 000
Momkompensasjon (morselskapet, Molde eiendom KF, og kirkelig fellesråd) 97 391 81 108 77 501 28 806
Sum finansiering 896 683 670 244 644 374 385 829
Balansering 0 0 0 0

Investeringer i Molde kommune og kommunale foretak 2020–2023

Vis undermeny