Investeringer i Molde Vann og Avløp KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Investeringer
Avløp 76 300 40 000 40 000 40 000
Vannforsyning 58 100 40 000 40 000 40 000
Sum investeringer 134 400 80 000 80 000 80 000
Finansiering
Bruk av lån 134 400 80 000 80 000 80 000
Sum finansiering 134 400 80 000 80 000 80 000
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny