Investeringer i Molde kirkelige fellesråd

Totale investeringer i Molde kirkelige fellesråd og finansiering av disse i morselskap

Hele 1 000
Totale investeringer i Molde kirkelige fellesråd og finansiering av disse i morselskap
Prosjekt Totalramme Budsjett 2020 Økonomiplan
gjeldende ny 2021 2022 2023
Investeringer
Gravplassutvidelse Røbekk 25 500 43 000 5 000 0 16 000 14 500
Totale investeringer 5 000 0 16 000 14 500
Finansiering
Bruk av lån (finansiering i morselskapet) 5 000 0 16 000 14 500
Sum finansiering 5 000 0 16 000 14 500
Balansering 0 0 0 0
Vis undermeny