Moldebadet

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 -2 569 -1 869 -2 569 -2 569
Endring i momsberegning 700 -700
Ny driftsramme -1 869 -2 569 -2 569 -2 569

Tjenester og oppgaver i perioden

Moldebadet går i fra å være et kommunalt foretak med egne vedtekter og mål, til å bli en enhet under sektor for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune.

Overordnet mål er å sørge for god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til bedret folkehels. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften.

Moldebadet er 80 pst. av åpningstiden et opplevelsessenter. Trendene framover er mer opplevelse- og pakkeløsninger. Moldebadet er en omdømmebedrift for Molde by. Visjonen sier at: Moldebadet gir innbyggerne og tilreisende økt livskvalitet. Skole, helse og idrett bruker 20 pst. av åpningstiden. Her har enheten langsiktige avtaler med Molde svømme og livredningsklubb, Molde Undervannsrugby og Revmatikerforeningen. I tillegg leier skolene Moldebadet til skolesvømming.

Moldebadet drifter bygget selv. Det er nå 10 år gammelt og vedlikeholdskostnadene vil øke i økonomiplanperioden. Badet er en del av Sameiet Gideonvegen 1 og eier og drifter sin del av bygget selv.

Den daglige driften har fungert godt i 2019. Moldebadet har stor aktivitet hver dag som gjenspeiler enhetens overordnede mål som er å bidra til å bedre folkehelsen i regionen. Moldebadet har bygget opp en kursavdelingen som tar inn 1,7 mill. kroner i året. Moldebadets svømmeskole har elever fra 0 - 80 år. I tillegg kommer kurs innen livredning og selvberging. Moldebadet har startet arbeidet med å få tettere kontakt med sine kunder gjennom kundebehandlingssystemet.


Vis undermeny