Rammeoversikt sentraladministrasjon

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023
Budsjett 2020 Økonomiplan
2021 2022 2023
Administrasjonsavdelingen 90 169 88 325 88 297 88 047
Analyse- og utviklingsavdelingen 48 602 47 418 48 212 48 654
Personal- og organisasjonsavdelingen 21 387 21 375 21 375 21 375
Økonomiavdelingen 15 694 13 611 12 213 12 213
175 852 170 729 170 097 170 289