Vedlegg - bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

Oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000
Oppvekst, kultur og velferd
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 360 195 400 1 120 1 480 960 960 1 000
Kjøretøy kulturtjenesten 560 560
Nytt biblioteksystem 360
Oppgraderinger Moldebadet 400 560 920 960 960 1 000
Sandvolleyballbane Eidsvåg 195
Molde eiendom KF 155 511 76 000 -7 100 16 125 30 000 -5 000 -1 900
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal 800 12 000
Idrettens hus 5 394 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -1 900
Idrettens hus - trafikkløsninger 4 000
Kviltorp skole – flerbrukshall 800 8 000 22 600
Lillekollen – ny barnehage 34 913 8 000
Midsund skule 2 400
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning 8 484 -3 000 -4 100
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg 12 325
Ny skole Årølia 100 320 76 000 800
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 400
Vågsetra skole - erstatte paviljongen 400
Totalsum 155 871 76 195 -6 700 17 245 31 480 -4 040 -940 1 000

Helse og omsorg

Hele 1 000
Helse og omsorg
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 5 600 71 520 34 560 4 400 12 000
Helse- og mestringsteknologi 2 400 2 400 2 400 2 400
Helseplattformen 65 600
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 160
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 1 600 1 600 32 000 2 000 12 000
Skåla: Møbler til dagsenter 160
Utskifting senger omsorgssenter 1 600 1 760
Molde eiendom KF 24 440
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 2 500
Helsehus Eidsvåg (Nesset) 800
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 15 600
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3 600
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging -460
Uteområder hjelpemiddelforvaltning 2 400
Totalsum 30 040 71 520 34 560 4 400 12 000

Teknisk, plan, næring og miljø

Hele 1000
Teknisk, plan, næring og miljø
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 79 181 48 860 -7 740 -21 104 -3 750 -4 340 -11 560 -4 060
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 190
Biler og maskiner 880 2 400
Biler og maskiner – park 2 080 400 1 200
Boligfelt Elgsåslia -20 888 -18 000
Boligfelt Hasleliåsen -10 000 -5 500 -3 000 -3 000 -3 000
Boligfelt Kringstad 34 266 24 000 -20 000 -30 000 -25 000 -25 000 -20 000 -12 660
Boligfelt Nesbø -2 000 -2 000 -1 500 -1 000
Boligfelt Strandelia 1 000 840 840 1 052 850
BRM – Det gyldne triangel 560 844
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) -1 000 400 800 2 800
BRM – smart mobilitet 2 000
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 800 900 900 1 000 1 000
Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobiltet 800
Flomforebygging 800
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 400 1 800 8 000 11 600
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 4 000
Gruset gangveg Kringstad 1 440
Infrastruktur Bolsøya 800
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 1 600
Kommunale veger 1 600 1 680 2 000 2 000 2 000 2 080 2 080 2 160
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 240 5 240
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 413
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 800 1 200 1 200 400
Oppgradering bekkeinntak 400 400
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 4 880
Sentrumstiltak 400 400 480 480 480 480 560 560
Sjøfronten 2 56 900 28 000
Skjeivk indsutriområde -4 080 -5 600 -5 600 -6 100
Styringssystem gatelys 4 000 4 000 4 000
Trafikksikring – Eikrem 1 680
Uteområde Antonbua 2 300
Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset 2 000 2 000
Veg- og gatelys 2 560 2 560 2 640 2 720 2 720 2 800 2 800 2 880
Årødalen Industriområde nord 1 600 8 000 -1 000 -7 500 -7 500 -4 000
Årølivegen 4 000 12 000 4 000
Totalsum 79 181 48 860 -7 740 -21 104 -3 750 -4 340 -11 560 -4 060

Fellesområdet - Molde kommune

Hele 1000
Fellesområdet - Molde kommune
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ROR-IKT – fellesinvesteringer 7 974 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068
totalsum 7 974 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068 5 068

Andre områder

Hele 1 000
Andre områder
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Molde kommune 27 900 4 300 4 660 2 400 3 640 3 680 3 720 3 760
Gravplassutvidelse Røbekk 25 000
IKT-investeringer Molde kommune 2 400 2 400 2 400 2 400 3 640 3 680 3 720 3 760
Røvik kirke – fasaderenovering 500 1 500 500
Tilfluktsrom – oppgradering 400 1 760
Molde eiendom KF 34 640 25 260 34 200 37 480 38 120 38 840 39 560 40 280
Areal teknisk Midsund 2 400
Feiing – påbygg (NORBR) 500
Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering 160
Ladeinfrastruktur for elbil 4 000
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) 240
RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 7 500 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
RB – oppgradering av formålsbygg 17 600 17 600 19 200 22 480 23 120 23 840 24 560 25 280
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 2 400
Totalsum 62 540 29 560 38 860 39 880 41 760 42 520 43 280 44 040
Vis undermeny