Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2022 Økonomiplan
gjeldende ny 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Administrasjonsavdelingen 500 2 200
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 2 900 500 2 200
Analyse- og utviklingsavdelingen 3 000 3 000 3 000 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 3 000 3 000 3 000 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700
Totalsum 3 000 3 500 5 200 3 000 4 550 4 600 4 650 4 700

Tilfluktsrom – oppgradering

Oppgradering av tilfluktsrom er påbegynt, men gjennomføring blir nå utsatt til 2023 og 2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,9 mill. kroner.


IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. I 2022 skal midlene blant annet brukes til å fullføre utbedring av det trådløse nettet ved kommunale lokasjoner, samt investeringer knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Vis undermeny