Kommunestyrevedtak 20. desember 2018
F-sak 107/18   K-sak 75/18

“Kommunene Midsund, Molde og Nesset går sammen i nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Maken til naturskjønne omgivelser som den nye kommunen vil få, skal det letes lenge etter. Selv om økonomien vil bli en utfordring ved sammenslåingen, vil det samlede kommunale tjenestetilbudet ikke stå tilbake for tilsvarende tilbud i kommuner det ellers er naturlig å sammenligne seg med.”