Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – §5-7

Hele 1000
Budsjett 2023 Økonomiplan
2024 2025 2026
IB netto lånegjeld 3 884 613 4 062 087 4 049 858 3 970 313
Låneopptak 337 601 158 987 93 219 111 220
Avdrag -160 127 -171 216 -172 763 -177 715
UB netto lånegjeld 4 062 087 4 049 858 3 970 313 3 903 818
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF
Vis undermeny