Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7

Hele 1000
Budsjett 2022 Økonomiplan
2023 2024 2025
IB netto lånegjeld 3 706 590 3 890 448 3 950 975 3 848 697
Låneopptak 335 606 220 203 64 048 45 489
Avdrag -151 748 -159 676 -166 326 -165 234
UB netto lånegjeld 3 890 448 3 950 975 3 848 697 3 728 953
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF
Vis undermeny