Bærekraftsfylket

Molde kommune har, sammen med Ålesund og Kristiansund kommuner, en sentral rolle i arbeidet med faglig utvikling og samordning i hele fylket i prosjektet Bærekraftfylket Møre og Romsdal. Prosjektet er initiert av fylkeskommunen som en del av «Møre og Romsdal 2025», et program der offentlig sektor samarbeider for å styrke regionen. Målet med Bærekraftfylket er at satsingen skal bidra til et koordinert og metodisk krafttak for å nå FNs bærekraftmål innen 2030.


Kommuneplanens samfunnsdel 2021–2031 for Molde kommune ble vedtatt i juni 2021. Kommuneplanen har fem ambisiøse og langsiktige utviklingsmål, tre for utvikling av Molde samfunnet og to for utvikling av Molde kommune som organisasjon. Utviklingsmålene skal bidra til at Molde kommune oppfyller både nasjonale forventinger og FNs bærekraftmål.

Smart Molde er et operativt program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige setter vi rammene for arbeidet framover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

I 2023 vil pågående prosjekter innen smart vann, datadreven innovasjon, mobilitet videreføres og videreutvikles. Vi vil også videreføre bruk av traineer som ressurs i kommunens utviklingsarbeid. Vi vil ha økt fokus på sirkulære verdikjeder, og videreutvikle Innbyggerlabben «Innom» til en samhandlingsarena.

Vis undermeny