Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar

  • Vi skal gjennomføre ny 10-faktor undersøkelse og arbeide med tiltak for å bygge felles kultur i organisasjonen.
  • Vi skal arbeide for å redusere sykefraværet. Vi skal ha på plass et rapporteringssystem på ledernivå, og det settes i verk tiltak i de enheter som har sykefravær over måltall for enheten.
  • Vi skal gjennomføre lederopplæring av enhetsledergruppen og definere lederopplæring på mellomledernivå.
  • Vi skal ta i bruk Smart-teknologi og fortsette digitaliseringen for å effektivisere og få en mer spennende arbeidsdag.
  • Vi skal arbeide tverrfaglig i overordnede prosjekt, hensikten er å oppnå bedre tjenester, kjenne hverandre fagområder og utfordre dagnes arbeidsmetodikk.
Vis undermeny