Budsjett 2017
Økonomiplan 2017–2020

Kommunestyrevedtak 15. desember
F-sak 161/16     K-sak 120/16