Budsjett 2018
Økonomiplan 2018–2021

Kommunestyrevedtak 14. desember 2017
F-sak 126/17    K-sak 89/17

«Molde kommunes ambisjoner for den kommende planperioden er store både hva gjelder produksjon av kommunale tjenester og investeringer i sårt tiltrengte bygg og anlegg. Stramheten vitner samtidig om nøkternhet, måtehold, og ønske om et driftsnivå innenfor rammene av hva kommunens løpende inntekter tillater.»